T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN
FİYAT ARAŞTIRMA RAPORU

Konu : Teklif Mektubu Hk.
İhale No : 90307
İhale Tarihi : 21/09/2017 12:00
İhale Kayıt Numarası :

Aşağıda yazılı müesseseniz tarafından tedariki mümkün ise satınalınmasına esas
olmak üzere, ihale tarihine kadar teklif gönderilmesini rica ederim.

Dikkat edilecek hususlar:

1. Bu teklifin tarihine kadar posta ile veya elden gönderilmesi rica olunur.
2. Yazımız numarasının teklif üzerine yazılması.
3. Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, bunun faklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı
şeffaf paketler içinde birer adet numuneyi ilgili bölüm istediğinde o bölüme vermeleri gerekmektedir. Her
numune paketinin üzerinde, teklif verilen ürünün ihale sıra numarası, firmanın adı ve telefon no su bulunmalıdır.
4. Faks ile çekilen tekliflerin aslının ihale günve tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
5. Teklif tarihi itibariyle, teklif edilen her kalemin UBB ve varsa SUT kodları belirtilecektir.
Teklif verilecek her bir kalemin UBB numarasının, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) ve Medulada kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklifle beraber verilmesi gerekmektedir.
Teklif tarihi itibariyle teklif verdikleri kalemleri satmaya yetkili olduğunu (yetkili ithalatçı, tedarikçi ve bayi) gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış bilgi formu teklifle beraber verilecektir.
Teklif edilen her kalemde UBB numarası yoksa kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi teklifle beraber vermeleri ve SUT kodu olmayan kalemler için 'SUT kodu yoktur' ifadesi teklifte belirtilecektir.
Firmalar, UBB, SUT kodu, GMDN, UNSPSC vs. de yapılan güncel her türlü değişiklikleri kurumumuza bildireceklerdir.
Teklif ve faturadaki UBB, SUT kodu ve malzeme adlarının birebir aynı olacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler eksik olduğunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığında, Ulusal Bilgi Bankasının 18.03.2011 tarihli
http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuruUrun 10. aspx duyurusunda " Kurum ve
üçüncü kişilerin zararının ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden" dolayı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmalara ait olduğu bildirilmiştir.
Bu hususlara dikkat etmeyen firmalar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
6. Cihaz parça değişimi, tamir, bakım-onarımlarında teklif verecek firmalar teklifleri ile beraber "CİHAZ GÖRDÜ" belgesi vermeleri gerekmektedir.
7. *** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.


Malzeme Listesi
    Mlz Kodu Malzeme Adı Miktar Birim Şartname
1JT001889BİYOLOJİK İNDİKATÖR BUHAR STERİL. İÇİN HIZLI SONUÇ VEREN TMM TESLİM 600adetVar
2JT001892BİYOLOJİK İNDİKATÖR HİDROJEN PEROKSİT TMM TESLİM 300adetVar
3JT004162ETİLEN OKSİT ST. RULOSU 10X200 TMM TESLİM 20adetVar
4JT004163ETİLEN OKSİT ST. RULOSU 15X200 TMM TESLİM 15adetVar
5JT004164ETİLEN OKSİT ST. RULOSU 20X200 TMM TESLİM 20adetVar
6JT004165ETİLEN OKSİT ST. RULOSU 25X200 TMM TESLİM 15adetVar
7JT004166ETİLEN OKSİT ST. RULOSU 30X200 TMM TESLİM 10adetVar
8JT005442HİDROJEN PEROKSİT ST. RULOSU 10X70 TMM TESLİM 10adetVar
9JT005443HİDROJEN PEROKSİT ST. RULOSU 15X70 TMM TESLİM 10adetVar
10JT005444HİDROJEN PEROKSİT ST. RULOSU 20X70 TMM TESLİM 20adetVar
11JT005449HİDROJEN PEROKSİT ST. RULOSU 7,5X70 TMM TESLİM 20adetVar
12JT005985KİMYASAL İNDİKATÖR BUHAR TMM TESLİM 30000adetVar