FİRMALARIN DİKKATİNE

Bu web sayfası, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi Birimi'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi alımları için, alımların tüm kesimlere ulaşmasında saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir sayfadır. Tüm kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Prof.Dr. Mehmet Bahaddin GÜZEL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi

Adres: Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Yönetim Blokları L Blok 3. Kat
Telefon: (0312) 508 23 15

Web Sorunları için: Bilgi İşlem Birimi - Yazılım Grubu (Alpay ÖZ - 3199 / 3045)